מהו בעבודה – שעל כל עשב יש ממונה למעלה ואומר לו גדל – מאמרי הנשמה 67 – תש"ן מאמר כ"ז – הרב גוטליב