שער היחוד והאמונה פרק ז' עמוד פג'- הצמצום הוא כלפי הנבראים – שיעור בספר התניא – 74 – הרב גוטליב