מהו בעבודה – שכל הבא לקרבן עולה הוא זכר – מאמרי הנשמה 60 – תש"ן מאמר כ"ד חלק א – הרב גוטליב