במירון הכל מסודר נשאר רק לסדר את הלב – הרב גוטליב #קבלה