קבלייב – שידור בוקר יום ה' | בית מדרש הסולם | תשפ"ג