סיכום: תלמוד עשר הספירות | חלק ג' | עמ' קמב | שיעור 70