מאמר ל'ו – אין יום בלילה ואין לילה בלי יום | תשמ"ה