שיעור מיוחד על הערב רב | הרב יוחאי ימיני

שיעורים שנמסרו בבית כנסת "אור ישראל" בהוד השרון