ט"ו באב – בנות ירושלים

ט"ו באב – פילגש בגבעה | בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן