סגולות הילולת האר"י

הילולא האר"י הקדוש
00:01 – סיפור על פטירת הארי
10:00-20:00 – קורות חיים הארי
20:00 – 30:00 – חידושי הארי בחכמת הקבלה
30:00 – 40:00 – לעלות לקבר הארי – ציון הארי
41:00 – 50:00 – הילולתה הארי שבחים
50:00 – סגולות הילולת הארי
59:00- 01:10:00 – ציון הארי הקדוש
01:16:00 – תורת הארי דע כי טרם נאצלו הנאצלים
01:51:00 – הקדמה לעץ חיים חשיבות חכמת האמת
02:25:00 – חשיבות הפנימיות
02:45:00 – שער הגלגולים