תקשור

#תקשור
00:01 – תקשור אמיתי או שיקרי
30:01 – תודעת הנסתר – גוף ונפש
1:25:56 – תודעת תלת מימד
1:35:56 – סמים ותודעה
2:55:56 – ההכרה האלוקית ותודעה
2:35:56 – שפחא בישה ותקשור ונבואת אמת
4:45:56 – תקשור ועבודה זרה
5:08:56 – סמים ותקשורים
5:44:56 – רז ההתגשמות הרוחנית
7:15:56- שערי קדושה ונבואה
8:15:56- מעטים בני עליה