קבלה – מושגים : זנב לאריות ז"א חוטם

תודעת הנסתר – #תודעת #הנסתר #חכמת #הנסתר #חן #תורת הנסתר