קבלייב – שידור בוקר יום ג' | בית מדרש הסולם | תשפ"ג

שמעתי | רמז ר"ת אלול | שיעור 2