תלמוד עשר הספירות – חלק ט' – המשך אות ג' – עיון בתשובות קכא'-קכב' – הרב יוחאי ימיני

תלמוד עשר הספירות חלק תשיעי – זיווגי הספירות
הרב יוחאי ימיני – ישיבת מאורות
גבעת שאול – ירושלים
אתר מאורות: https://www.meorot1.com/
קישור להצטרפות ללימוד בכפר סבא https://l-p.site/copy_1342_of_