ספר התניא – פרק ב' | פנימיות וחיצוניות | קבלה וחסידות