תלמוד עשר הספירות – חלק ט' – המשך אות ו' – אור פנימי עמוד תשלו' – הרב יוחאי ימיני