קבלייב – שידור בוקר יום ג' | בית מדרש הסולם | תשפ"ד

ברכת שלום – שמעתי | עניין מחילה סליחה וכפרה | מאמר רכ"ג | תשפ"ד