סעודת יארצייט הברכת שלום ברוך שלום הלוי אשלג – הרב גוטליב והרב סיני