ראי האר"י – שיעור 40 – ממלא וסובב כל עלמין – יוה"כ – הרב יוחאי ימיני