שופר – שישתפרו חיינו – ראיון עם אברי גלעד – הרב גוטליב