תרנגול הכפרות – מנהג יום כיפור – ראיון עם אברי גלעד – הרב גוטליב