ראי האר"י – שיעור 41 – אור מקיף ואור פנימי – יוה"כ וסוכות – הרב יוחאי ימיני