משמעותם של ארבעת המינים – ראיון עם דני רופ – הרב גוטליב