כולנו עובדי עבודה זרה – ראיון אצל אמנון לוי עם הרב גוטליב