קבלייב – שידור בוקר יום א' | בית מדרש הסולם | תשפ"ד

ברכת שלום – שמעתי | עניין השגה רוחנית | שיעור 2