ראי האר"י – שיעור 42 – אור פנימי ואור מקיף – בטחון ואמונה . קליפת ישמעאל