ניחום אבלים בבית יוחאי אזולאי ז"ל – ה' יקום דמו – הרב גוטליב