מהי התרופה היחידה למצב שלנו? חובה על כל יהודי ויהודיה לדעת | הרב עדיאל רוזנפלד

חשיבות לימוד חכמת הקבלה והקשר למלחמה לשלום