ראי האר"י – שיעור 44 – מדת המלכות אין לה מעצמה כלום – הרב יוחאי ימיני