3 קבלייב – שידור בוקר יום א | בית מדרש הסולם | תשפ"ד

שמעתי | מה סיבת הכבדות שהאדם מרגיש בביטול לה', בעבודה | תשפ"ד | לעילוי נשמת הנרצחים, לרפואת הפצועים, להחזרת החטופים ולהצלחת צה"ל