קבלייב – שידור בוקר יום ג' | בית מדרש הסולם | תשפ"ד

שמעתי | ענין גילוי החיסרון | תשפ"ד | לעילוי נשמת הנרצחים, לרפואת הפצועים, להחזרת החטופים ולהצלחת צה"ל