ראי האר"י – שיעור 45 – לחשוב ממעלה למטה וממטה למעלה – הרב יוחאי ימיני