קבלייב – שידור בוקר יום ג' | בית מדרש הסולם | תשפ"ד

מתן תורה | מהות הדת ומטרתה | תשפ"ד | לעילוי נשמת הנרצחים, לרפואת הפצועים, להחזרת החטופים ולהצלחת צה"ל