קבלייב – שידור בוקר יום ג' | בית מדרש הסולם | תשפ"ד

מתן תורה | מהות הדת ומטרתה | שיעור 4 | תשפ"ד | לעילוי נשמת הנרצחים, לרפואת הפצועים, להחזרת החטופים ולהצלחת צה"ל

שתף אותנו
מאמר קודםראש חודש כסלו
המאמר הבאזהר ויחי/חלק יב