קבלייב – שידור בוקר יום א' | בית מדרש הסולם | תשפ"ד

מתן תורה | מהות הדת ומטרתה | שיעור 6 | תשפ"ד