תלמוד עשר הספירות – חלק ט' – אות מט' – המשך אור פנימי – עמ' תשסד' – הרב יוחאי ימיני