קבלייב – שידור בוקר יום ג' | בית מדרש הסולם | תשפ"ד

מתן תורה | מהות הדת ומטרתה | שיעור 7 | תשפ"ד