תלמוד עשר הספירות – חלק ט' – אות מט' – המשך אור פנימי עמ' תשסו' – הרב יוחאי ימיני