קבלייב – שידור בוקר יום ה' | בית מדרש הסולם | תשפ"ד

ברכת שלום שמעתי | מאמר קל"ו | מהו שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה | תשפ"ד