תלמוד עשר הספירות – חלק ט' – אותיות מט'-נ' – חזרה על פנים מבוארות – הרב יוחאי ימיני