תלמוד עשר הספירות – חלק ט' – אותיות סג'-סד' – הרב יוחאי ימיני