אדמו"ר הזקן – רבי שניאור זלמן מלאדי

אדמו"ר הזקן – רבי שניאור זלמן מלאדי – הילולת בעל התניא הקדוש