תיקוני הזוהר לחודש אלול | ספר הרב שיינברגר

תיקוני הזוהר לחודש אלול | ספר הרב מרדכי שיינברגר – מלאכת הסולם המשך לספר של רבו מעלות הסולם על תיקוני הזוהר