תיקוני הזוהר – מלאכת הסולם | ספר הרב שיינברגר

תיקוני הזוהר – מלאכת הסולם לחודש אלול | ספרו של הרב מרדכי שיינברגר+0:00 מבוא קבלה שיעור א'
00:00:00 מאמר ברית אש
01:00:00 מאמר ירא שבת
01:20:00 את מקדשי תיראו
02:32:00 – עונג שבת
03:05:00 תיקוני הזוהר לאלול