רבי ברוך שלום הלוי אשלג – יארצייט

רב"ש רבי ברוך שלום הלוי אשלג – יארצייט