יארצייט בעל הסולם

י' – בתשרי – יארצייט בעל הסולם – הרב יהודה לייב אשלג
0:00 הקדמה שניה לפי חכם
01:44:00 הקדמה פי חכם חלק א
03:17:00 הקדמה פי חכם חלק א
04:32:00 – ספר פי חכם בעל הסולם
05:11:00 ספר פי חכם ה-ח
05:58:00 – ספר פי חכם ט-יג