יארצייט בעל הסולם

יום הכיפורים – י' בתשרי – יארצייט בעל הסולם
בעל הסולם – רבי יהודה לייב אשלג
0:00 – מכתב ההתגלות
01:44:00 הקדמה פי חכם חלק א
02:44:00 הקדמה פי חכם חלק ב
04:17:00 הקדמה שניה לפי חכם