הרב אשלג

בעל הסולם – רבי יהודה לייב אשלג
0:00 הקדמה שניה לפי חכם
01:44:00 הקדמה פי חכם חלק א
03:17:00 מכתב ההתגלות
04:32:00 – תיקוני הזוהר תיקון ל