גוג ומגוג – משיח

מלחמת גוג ומגוג ומלחמת עולם שלישית-רביעית או תורת המשיח?