נתיבות שלום: שבועות

בעל שם טוב | נתיבות שלום: שבועות | לעילוי נשמת סבי אליהו בן מזל יום פטירתו | ולעילוי נשמת סבתי מידה בת חנה